totop
JUDr. Petr Vochvesta

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Of Counsel

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1975).

Dosavadní právní praxe

právnička SETu, účelové organizace strojírenství,
vedoucí výzkumná pracovnice Legislativního ústavu vlády (dříve Ústav hospodářského práva),
arbitryně České arbitráže,
soudkyně Vrchního soudu v Praze,
předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky,
odborná asistentka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE,
odborná asistentka a docentka Fakulty obchodního práva Právnické fakulty Karlovy univerzity,
garantka soukromoprávních oborů Cevro institutu, z. ú.

Jiná odborná činnost

členka Legislativní rady vlády,
členka komise pro rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky PFUK,
členka komise pro státní doktorské zkoušky, Fakulty mezinárodních vztahů VŠE,
členka akademické rady Cevro institutu, z. ú., Praha,
členka představenstva České společnosti pro stavební právo,
členka redakčních rad časopisů Právní rozhledy, Obchodněprávní revue, Soudní
judikatura, Daňový expert, Právní rádce, Bulletin Stavební právo,
členka komise pro advokátní zkoušky,
členka komise pro zkoušky justičních čekatelů.

Ocenění za vědeckou a odbornou činnost

Pamětní medaile Jednoty Českých právníků (2001),
Medaile Antonína Randy (2003),
Právnická síň slávy (2012).